Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 26 september 2011 - Arnaldos Rosauro m.fl. mot kommissionen

(Mål F-29/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som offentliggjorts före den 1 maj 2004 - Sökande som upptagits på förteckningen över godkända sökande före den 1 maj 2006 - Inplacering i lönegrad - Tillämpning av en multiplikationsfaktor understigande 1 - Förlust av befordringspoäng)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Andres Arnaldos Rosauro m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Rodrigues och A. Jaume, därefter advokaten S. Rodrigues, och slutligen advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Curall och H. Krämer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut i vilka sökandena, som är tjänstemän i kategori C och klarat ett uttagningsprov om övergång till annan tjänstekategori, placerats i lönegraderna B*3/B*4, i den del som det har bestämts att en multiplikationsfaktor ska tillämpas på sökandenas löner, vilket innebär att de bibehåller sin lönenivå från tiden före övergången till den nya tjänstekategorin, och att deras befordringspoäng ska nedsättas till noll

Domslut

Talan ogillas.

    Vardera parten ska bärs sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 121, 20.5.06, s. 19.