Language of document :

2006. március 10-én benyújtott kereset - Marli Bertolete és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-26/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marli Bertolete és társai (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság 2005. november 21-i határozatát, amellyel az a felperesek 2005. július 26-i, a felperesek besorolásáról és illetményéről hozott határozatokat, illetve a biztosok testülete 2005. április 27-i, "A brüsszeli Infrastruktúra Hivatal bölcsődékben és óvodákban dolgozó alkalmazottaira vonatkozó átmeneti intézkedések általános végrehajtási rendelkezéseiről" szóló határozatának (a továbbiakban: DGE) 7. cikkét, valamint e határozat I. és II. mellékletét sérelmező panaszait elutasította;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a fenti panaszokban sérelmezett határozatokat is;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek jelenleg a brüsszeli bölcsődékhez és óvodákhoz beosztott szerződéses alkalmazottak, kinevezésük előtt ugyanezt a munkát végezték, a belga jog szerinti munkaszerződések alapján. Az alperes által a szerződéses alkalmazottá történt kinevezésükkor megállapított besorolásukat és illetményüket vitatják.

Keresetük első jogalapjában a felperesek előadják, hogy a DGE és a Bizottság szerződéses alkalmazottaira vonatkozó egyéb rendelkezések alapján a II. helyett a III. alkalmazotti csoportba való besorolásra lettek volna jogosultak, figyelemmel munkakörükre és szolgálati idejükre.

Keresetük második jogalapjában a felperesek többek között azt sérelmezik, hogy nem jogosultak a DGE 6. cikkében írt minimális illetményre.

Keresetük harmadik jogalapjában a felperesek az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 2. cikke (2) bekezdésének, a Bizottság és a belga jog szerinti munkaszerződés alapján foglalkoztatott bölcsődei és óvodai alkalmazottak képviselőinek 2002. január 22-i megállapodásáról szóló jegyzőkönyvnek, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a szociális biztonság alapelveinek a megsértését állítják. Így különösen a felpereseknek járó illetmény számításakor figyelmen kívül kellett volna hagyni a családi támogatásokat.

____________