Language of document :

Talan väckt den 10 mars 2006 - Alessandro Lofaro mot kommissionen

(mål F-27/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alessandro Lofaro (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat J.-L. Laffineur)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 6 juni 2005 att förlänga sökandens provanställningsperiod med sex månader, beslutet av den 28 september 2005 att säga upp honom efter denna period, liksom betygsrapporterna som upprättades i slutet av provanställningen och som ligger till grund för dessa två beslut,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara det beslut som anställningsmyndigheten fattade den 23 november 2005 att ogilla sökandens klagomål,

förplikta svaranden att till sökanden som ersättning skada utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) om 85 473 euro för ekonomisk skada och 50 000 euro för ideell skada med förbehåll för att detta kan komma att höjas eller sänkas under förfarandet, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, en före detta tillfälligt anställt vid kommissionen, var anställd från och med den 16 september 2004 till och med den 15 september 2009, på grundval av ett avtal i vilket det föreskrevs en provanställningsperiod om sex månader i enlighet med artikel 14 i anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Efter en första bedömningsrapport med negativt resultat, en förlängning av provanställningen med sex månader och en andra bedömningsrapport med negativt resultat sade svaranden upp det nämnda avtalet.

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att svaranden har gjort betydande bedömningsfel. Svaranden har även åsidosatt de allmänna principerna om rätten till värdighet och till försvar samt har kritiserat sökanden i onödan.

____________