Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. juuli 2007. aasta otsus - Bertolete jt versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-26/06)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Palgaastme määramine ja töötasu - Infrastruktuuri- ja logistikaamet Brüsselis (OIB) - Eelkooli õpetajad - Belgia seaduse järgi tasustatavad endised töötajad - Teenistustingimuste muutmine - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) jt (esindaja advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja L. Lorzano Palacios)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate kaebused, mis esitati otsuste peale, millega hagejatele määrati palgaaste ja töötasu kui lepingulistele töötajatele.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada otsused, millega Euroopa Ühenduste Komisjon määras hagejatele töötasu 2005. aastal sõlmitud ajutiste töötajate lepingute alusel.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool hageja kohtukuludest.

Jätta hagejate kanda pool oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006, lk 34.