Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 5 iulie 2007 - Bertolete și alţii/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-26/06)1

(Funcţie publică - Agenţi contractuali - Încadrare și remunerare - Oficiul "Infrastructură și logistică" din Bruxelles (OIB) - Institutoare - Foști salariaţi angajaţi de drept belgian - Modificarea regimului aplicabil − Egalitate de tratament)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) și alţii (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: D. Martin și L. Lozano Palacios, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de respingere a plângerilor introduse de reclamanţi împotriva deciziilor de stabilire a încadrării și remuneraţiei lor în calitate de agenţi contractuali.

Dispozitivul

Anulează deciziile prin care Comisia Comunităţilor Europene a stabilit remuneraţia reclamanţilor, în temeiul contractelor de agenţi contractuali semnate în aprilie 2005.

Respinge restul capetelor de cerere.

Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de reclamanţi.

Reclamanţii suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 108, 6.5.2006, p. 34.