Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 24.5.2007 - Lofaro v. komissio

(Yhdistetyt asiat F-27/06 ja F-75/06)1

(Henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Koeajan jatkaminen - Irtisanominen koeajan päätyttyä - Asianosaiselle vastainen toimi - Valitusaika - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alessandro Lofaro (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja J.-L. Laffineur)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja K. Herrmann, avustajanaan asiassa F-27/06 asianajaja F. Longfils)

Oikeudenkäynnin kohde

Asiassa F-27/06:

Yhtäältä komission sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on pidennetty kantajan koeaikaa ja irtisanottu hänen sopimuksensa koeajan päätyttyä, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Asiassa F-75/06:

Yhtäältä komission 28.9.2005 tekemän päätöksen, jolla kantaja irtisanottiin koeajan päätyttyä, ja koeaikaa koskevan kertomuksen, johon kyseinen päätös perustuu, kumoaminen, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Määräysosa

Kanteet jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - F-27/06: EUVL C 208, 6.5.2006, s. 35 ja F-75/06: EUVL C 212, 2.9.2006, s. 48.