Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2007 - Wandschneider mod Kommissionen

(Sag F-28/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsen for 2004 - annullationssøgsmål - begrundelse - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgien) (først ved avocats G. Vandersanden og C. Ronzi, derefter ved avocats G. Vandersanden, C. Ronzi og L. Levi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af karriereudviklingsrapporten vedrørende sagsøgeren for bedømmelsesåret 2004, dels om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 121 af 20.5.2006, s. 19.