Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.2.2014 – Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-656/11)1

(Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta – Neuvoston päätös – Oikeudellisen perustan valinta – SEUT 48 artikla – SEUT 79 artiklan 2 kohdan b alakohta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamies: aluksi C. Murrell, sittemmin M. Holt, avustajanaan A. Dashwood, QC)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Irlanti (asiamiehet: E. Creedon, L. Williams ja J. Stanley, avustajanaan N. J. Travers, BL)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi G. Marhic ja M. Veiga, sittemmin A. De Elera)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja N. Rouam) ja Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi V. Kreuschitz, sittemmin S. Pardo Quintillán ja J. Enegren)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne – Neuvoston päätös, joka on annettu 16.12.2011, henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetussa sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan liitteen II korvaamiseen (EUVL L 341, s. 1) – Oikeusperustan valinta – SEUT 48 artikla (työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen sosiaaliturvan alalla) tai SEUT 79 artiklan 2 kohdan b alakohta (jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudet) – Tämän valinnan käytännön vaikutus Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuksiin ja velvollisuuksiin tämän valtion ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 vuoksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Irlanti, Ranskan tasavalta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 49, 18.2.2012.