Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. februarja 2014 – Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-656/11)1

(Koordinacija sistemov socialne varnosti – Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb – Sklep Sveta – Izbira pravne podlage – Člen 48 PDEU – Člen 79(2)(b) PDEU)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: sprva C. Murrell, nato M. Holt, agenta, skupaj z A. Dashwoodom, QC)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Irska (zastopniki: E. Creedon, L. Williams in J. Stanley, agenti, skupaj z N. J. Traversom, BL)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva G. Marhic in M. Veiga, nato A. De Elera, agenti)

Intervenientki v podporo tožene stranke: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in N. Rouam, agenta), Evropska komisija (zastopniki: sprva V. Kreuschitz, nato S. Pardo Quintillán in J. Enegren, agenti)

Predmet

Ničnostna tožba – Sklep Sveta z dne 16. decembra 2011 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o nadomestitvi njegove Priloge II o koordinaciji sistemov socialne varnosti (IL L 341, str. 1) – Izbira pravne podlage – Člen 48 PDEU (sprejetje ukrepov na področju socialne varnosti, ki so potrebni za zagotovitev prostega gibanja delavcev) ali člen 79(2)(b) PDEU (pravice državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici) – Praktične posledice te izbire na pravice in obveznosti Združenega kraljestva zaradi Protokola št. 21 o stališču te države in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice

Izrek

Tožba se zavrne.

Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska se naloži plačilo stroškov.

Irska, Francoska republika in Evropska komisija nosijo svoje stroške.

____________

1 UL C 49, 18.2.2012.