Language of document : ECLI:EU:C:2014:97

Cauza C‑656/11

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Coordonarea sistemelor de securitate socială – Acord între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor – Decizia Consiliului – Alegerea temeiului juridic – Articolul 48 TFUE – Articolul 79 alineatul (2) litera (b) TFUE”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 februarie 2014

Acte ale instituțiilor – Alegerea temeiului juridic – Criterii – Decizia 2011/863 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului CE‑Elveția privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește înlocuirea anexei II la acordul respectiv, referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială – Adoptare în temeiul articolului 48 TFUE – Legalitate

(art. 48 TFUE; Acordul CE‑Elveția privind libera circulație a persoanelor, art. 8, şi anexa II; Decizia 2011/863 a Consiliului)

În cadrul sistemului competenţelor Uniunii, alegerea temeiului juridic al unui act al Uniunii trebuie să se întemeieze pe elemente obiective, care pot fi supuse controlului jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului. Având în vedere contextul în care se inserează, precum şi conţinutul şi scopul său, Decizia 2011/863 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește înlocuirea anexei II la acordul respectiv, referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială, a putut fi adoptată în mod valabil în temeiul articolului 48 TFUE.

Astfel, în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială, articolul 8 din Acordul CE‑Elveția privind libera circulație a persoanelor preia dispozițiile care figurează în prezent la articolul 48 literele (a) și (b) TFUE, menite să asigure, pe de o parte, totalizarea, în scopul dobândirii și al menținerii dreptului la prestații, precum și pentru a calcula aceste prestații, a tuturor perioadelor luate în considerare de legislația națională a țărilor în cauză și, pe de altă parte, plata prestațiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile statelor membre. Prin încheierea acestui acord, Uniunea a extins la Confederația Elvețiană aplicarea reglementării sale în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială.

Scopul principal al deciziei atacate este, în urma intrării în vigoare a noii reglementări a Uniunii în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială, de a actualiza și reglementarea care a fost extinsă la Confederația Elvețiană prin Acordul CE‑Elveția privind libera circulație a persoanelor și de a menține astfel extinderea drepturilor sociale în favoarea cetățenilor statelor în cauză, dorită și realizată deja prin respectivul acord.

(a se vedea punctele 47, 56, 59, 63 și 64)