Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

23. září 2010

Věc F‑51/07 RENV

Philippe Bui Van

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se P. Bui Van domáhá zrušení rozhodnutí generálního ředitele Společného výzkumného střediska Komise ze dne 4. října 2006, na základě kterého byl přeřazen do platové třídy AST 3 druhého platového stupně, ačkoliv byl původně zařazen do platové třídy AST 4 druhého platového stupně, a rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. března 2007, kterým se zamítá jeho stížnost, jakož i přiznání symbolického jednoho eura jakožto náhrady nemajetkové újmy, která mu údajně vznikla.

Rozhodnutí: Věc F‑51/07 RENV, Bui Van v. Komise, se vyškrtává z rejstříku Soudu. Konstatuje se, že Komise souhlasí s tím, aby částka 1 500 eur, vyplacená žalobci při plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu ze dne 11. září 2008, Bui Van v. Komise, F‑51/07, zůstala žalobci zachována. Konstatuje se, že žalobce souhlasí s tím, že Komise získá za účelem vrácení části částky, kterou žalobce obdržel z titulu náhrady nákladů řízení při plnění povinností vyplývajících z rozsudku ze dne 11. září 2008, zpět částku 1 500 eur prostřednictvím měsíčních srážek z odměny žalobce ve výši 500 eur od října 2010 po dobu tří měsíců. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady související s tímto řízením a náklady související s řízením u Tribunálu Evropské unie.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)