Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU TEISE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

23. september 2010

Kohtuasi F‑51/07 RENV

Philippe Bui Van

versus

Euroopa Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega P. Bui Van palub tühistada komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektori 4. oktoobri 2006. aasta otsuse, milles hageja määrati palgaastme AST 3 järku 2, kuigi esialgu oli ta määratud palgaastme AST 4 järku 2, ja ametisse nimetava asutuse 5. märtsi 2007. aasta otsuse, millega jäeti tema kaebus rahuldamata, ning mõista tema kasuks välja sümboolne summa 1 eurot väidetava mittevaralise kahju eest.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑51/07 RENV: Bui Van vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Kinnitada, et komisjon nõustub, et 1500 euro suurune summa, mis maksti hagejale Avaliku Teenistuse Kohtu 11. septembri 2008. aasta otsuse kohtuasjas F‑51/07: Bui Van vs. komisjon täitmiseks, jääb hagejale. Kinnitada, et hageja nõustub, et selleks, et hüvitada üks osa summast, mille hageja sai 11. septembri 2008. aasta kohtuotsuse täitmise kuludeks, saab komisjon tagasi 1500 euro suuruse summa nii, et igakuiselt võetakse hageja töötasust kolme kuu jooksul maha 500 eurot alates oktoobrist 2010. Jätta poolte käesoleva menetluse ning Euroopa Liidu Üldkohtu menetluse kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)