Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A DOUA
A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

23 septembrie 2010


Cauza F‑51/07 RENV


Philippe Bui Van

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Bui Van solicită anularea deciziei directorului general al Centrului comun de cercetare al Comisiei din 4 octombrie 2006, prin care era reîncadrat în gradul AST 3 treapta 2, deși inițial fusese încadrat în gradul AST 4 treapta 2, și a deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 5 martie 2007 prin care se respinge reclamația sa, precum și acordarea sumei de un euro cu titlu simbolic pentru repararea prejudiciului moral suferit

Decizia: Cauza F‑51/07 RENV, Bui Van/Comisia, este radiată din registrul Tribunalului. Se ia act de faptul că Comisia acceptă ca suma de 1 500 de euro plătită reclamantului în executarea Hotărârii Tribunalului din 11 septembrie 2008, Bui Van/Comisia, F‑51/07, să rămână a reclamantului. Se ia act de faptul că reclamantul acceptă ca, în vederea rambursării unei părți din suma pe care a primit‑o cu titlu de cheltuieli de judecată pentru executarea Hotărârii din 11 septembrie 2008, Comisia să recupereze suma de 1 500 de euro, procedând la reținerea lunară a 500 de euro din remunerația sa pe o perioadă de trei luni începând din octombrie 2010. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată efectuate în prezenta procedură și în procedura desfășurată în fața Tribunalului Uniunii Europene.


Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69)