Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 23. septembra 2010

Zadeva F‑51/07 RENV

Philippe Bui Van

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero P. Bui Van predlaga razglasitev ničnosti odločbe generalnega direktorja Skupnega raziskovalnega središča Komisije z dne 4. oktobra 2006, s katero je bil prerazporejen v naziv AST 3, plačilni razred 2, medtem ko je bil prvotno razporejen v naziv AST 4, plačilni razred 2, in odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 5. marca 2007, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba, ter simbolični znesek 1 EUR kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpel.

Odločitev:      Zadeva F‑51/07 RENV, Bui Van proti Komisiji, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Ugotovi se, da se Komisija strinja, da je tožeča stranka upravičena do zneska 1500 EUR, ki se ji izplača zaradi izvršitve sodbe Sodišča za uslužbence z dne 11. septembra 2008 v zadevi Bui Van proti Komisiji, F‑51/07. Ugotovi se, da se tožeča stranka strinja, da Komisija za izterjavo dela zneska, ki ga je tožeča stranka prejela iz naslova stroškov zaradi izvršitve sodbe z dne 11. septembra 2008, izterja znesek 1500 EUR z mesečnimi odtegljaji v višini 500 EUR od njene plače v treh mesecih od oktobra 2010. Vsaka stranka nosi svoje stroške tega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem Evropske unije.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)