Language of document :

2007. május 23-án benyújtott kereset - R kontra Bizottság

(F-49/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: R (képviselő: O. Martins ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a 2007. február 13-i határozatot, amellyel a Bizottság elutasította a felperes 2006. november 8-i panaszát és kártérítési kérelmét, valamint a 2005. december 19-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint nyilvánítsa nemlétezőnek a felperes teljes tisztviselői próbaidejét, valamint az ezen időszak alatt keletkezett valamennyi iratot, és/vagy semmisítse meg valamennyi előkészítő és származékos, vagy a tisztviselő próbaidejének végén készült 2005. január 10-i értékelő jelentés hatályát meghosszabbító iratot, és különösen a 2004. augusztus 11-i úgynevezett közbenső értékelő jelentést, X. 2005. április 13-i feljegyzését és a kinevezésre jogosult hatóságnak az újrabeosztásról szóló 2005. március 3-i iratát;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint részben semmisítse meg a kutatási ideiglenes alkalmazott próbaidejének végén készült, 2004. május 18-én véglegesített, az ellenjegyző megjegyzéseit tartalmazó értékelő jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a DG ADMIN főigazgatójának 2005. július 20-i feljegyzését, amellyel elutasítja a felperesnek a személyzeti szabályzat 24. cikkében előírt segítségnyújtás iránt 2004. november 11-én benyújtott kérelmét;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az Európai Közösség felelősségét valamennyi megtámadott határozat és irat, valamint a Bizottság felperessel szemben tanúsított jogellenes magatartása tekintetében;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen adott esetben a felperesnek 2 500 000 euró összegű kártérítést az elszenvedett károkért;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint idézze a Bizottságot egyeztető eljárásra a Bíróság Alapokmányának I. melléklete 7. cikkének (4) bekezdése alapján.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes felrója a Bizottságnak az alkalmazottak igazgatása során elkövetett hibákat, bekövetkezett hiányosságokat és működési zavarokat, amelyek a felperessel szemben ezen intézmény felelősségének megállapításához vezető jogellenes magatartást valósítanak meg. A felperes szerint a Bizottság visszaélt hatáskörével, és megsértett számos lényeges eljárási szabályt, a védelemhez való jogot és az indokolási kötelezettséget. Ezenkívül a megtámadott iratok nyilvánvaló értékelési hibát tartalmaznak és sértik a személyzeti szabályzat 26. cikkét, a 45/2001 rendeletet1, a gondoskodási kötelezettséget, a személyzeti szabályzat 24. cikkében előírt segítségnyújtási kötelezettséget, az előmenetelhez való jogot és a gondos ügyintézés elvét. Továbbá a felperes lelki zaklatás áldozata volt.

____________

1 - A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.)