Language of document :

Žaloba podaná dne 21. května 2007 - Behmer v. Parlament

(Věc F-47/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Joachim Behmer (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobce

konstatovat protiprávnost rozhodnutí předsednictva Parlamentu týkajícího se "politiky povyšování a plánování služebních postupů" ze dne 6. července 2005 a "prováděcích opatření týkajících se udělování bodů za zásluhy a pro povýšení" ze dne 25. července 2005;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy A*13 s účinkem k 1. lednu 2005 za hodnotící období 2005;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Evropského parlamentu platové třídy AD 12, v současné době místopředseda Union syndicale Luxembourg, namítá protiprávnost rozhodnutí uvedených u první odrážky výše, které kvalifikuje jako obecná prováděcí ustanovení ve smyslu článku 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád"), jež měla tedy být přijata postupem stanoveným v tomto článku.

Žalobce krom toho uvádí porušení článku 45 služebního řádu a zásad očekávání služebního postupu, rovného zacházení, povinnosti uvést odůvodnění, jakož i existenci zjevně nesprávného posouzení. Uplatňuje zejména, že správní orgán poté, co v důsledku jeho první stížnosti zrušil rozhodnutí udělit mu 2 body za zásluhy, jej měl povýšit do platové třídy AD 13.

Konečně žalobce tvrdí, že byl předmětem diskriminace z důvodu svých činností zastupování zaměstnanců, což je porušením článku 1d a článku 24b služebního řádu, čl. 1 šestého pododstavce přílohy II služebního řádu, jakož i článku 17 rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a odborovými nebo profesními organizacemi zaměstnanců orgánu ze dne 12. července 1990.

____________