Language of document :

2007. május 30-án benyújtott kereset - Bui Van kontra Bizottság

(F-51/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Philippe Bui Van (Hettange Grande, Franciaország) (képviselők: S. Rodrigues és R. Albelice ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

-    A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító 2007. március 5-i határozatát;

-    a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Közös Kutatóközpont főigazgatójának a felperes - eredetileg AST 4 besorolási fokozat 2-es fizetési fokozata helyett - AST 3 besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába történő újrabesorolásáról szóló 2006. október 4-i határozatát;

-    a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítésének jogkövetkezményeit, így különösen az AST 4 besorolási fokozatba és 2-es fizetési fokozatba sorolást az AST 4 besorolási fokozatba a munkába lépés időpontjára visszaható hatállyal történő kinevezésével, az eltérő díjazással és e különbözet kifizetésére vonatkozó késedelmi kamatokkal, valamint a szakmai előmenetel feltételeivel kapcsolatos feltételeket;

-    a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg jelképesen egy euró nem vagyoni kártérítést a felperes által elszenvedett nem vagyoni kárért;

-    a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest - aki a B5/B4 besorolási fokozatú műszaki alkalmazottak tartaléklistájának létrehozására irányuló EPSO/B/23/04 versenyvizsgát1 sikeresen teljesítette - az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 723/2004/EK, Euratom 2004. március 22-i tanácsi rendelet2 hatálybalépését követően nevezték ki próbaidős tisztviselőnek. Az AST 4 besorolási fokozatba való besorolásáról szóló, 2006. június 28-i első határozatot visszavonták, és azt a felperest AST 3 besorolási fokozatba soroló határozattal váltották fel, amelyet a felperes jelen keresetében vitat.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként előadja az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértését, különösen a tekintetben, hogy a szintén alacsonyabb besorolási fokozatba sorolt munkatársak a pert megelőző eljárás során visszakapták AST 4 besorolási fokozatukat.

A felperes ezt követően nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkozik, valamint a jogbiztonság és a jogos bizalom elvének megsértésére. A felperes különösen úgy véli, hogy a 2006. június 28-i határozatot nem ésszerű határidőn belül vonták vissza.

____________

1 - HL C 81 A, 2004.3.31., 17. o.

2 - HL L 124., 2004. április 27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.