Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2007. november 8.

F‑50/07. AJ. sz. ügy

Valentina Hristova

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Költségmentesség”

Tárgy: V. Hristova által az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 94. cikke alapján – amely szabályzat a Közszolgálati Törvényszék felállításáról szóló, 2004. november 2‑i 2004/752/EK tanácsi határozat (HL L 333., 7. o.) 3. cikkének (4) bekezdése értelmében mutatis mutandis alkalmazandó a Közszolgálati Törvényszékre – benyújtott költségmentesség iránti kérelem, amelyet azon kereset előterjesztése érdekében nyújtott be, amellyel az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által a titkársági területen bolgár állampolgárságú asszisztensi tartaléklista létrehozására szolgáló EPSO/AST/14/06 nyílt versenyvizsga versenyvizsga‑bizottságának 2007. április 3‑i, a felperesnek az említett versenyvizsgára való bocsátását megtagadó határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat: A felperes költségmentességben részesül. A Közszolgálati Törvényszék elrendeli, hogy a költségmentesség iránti kérelem benyújtásának napjától számítva az igazoló iratok bemutatása alapján az írásbeli szakasz vonatkozásában legfeljebb 1000 euró erejéig és a szóbeli szakasz vonatkozásában úgyszintén legfeljebb 1000 euró erejéig az érintettet segítő ügyvéd számára a felperes részéről felmerült költségeknek megfelelő összeget folyósítsanak. A Közszolgálati Törvényszék Angel Kerelovot és Georgi Kerelovot jelöli ki a felperes képviseletére.

Összefoglaló

Eljárás – Költségmentesség iránti kérelem – Az elrendelés feltételei

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 94. cikk, 1–3. §, és 96. cikk, 3. §; 2004/752 tanácsi határozat, 3. cikk, (4) bekezdés)