Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. lapkričio 8 d.

Byla F‑50/07 AJ

Valentina Hristova

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Teisinė pagalba“

Dalykas: V. Hristovos prašymas suteikti jai teisinę pagalbą pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, kuris prašymo suteikti teisinę pagalbą pateikimo dieną, remiantis 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalimi, mutatis mutandis taikomas Tarnautojų teismui, 94 straipsnį, siekiant pareikšti ieškinį dėl 2007 m. balandžio 3 d. Bendrojo konkurso EPSO/AST/14/06 atrankos komisijos sprendimo, kuriuo jai neleista dalyvauti minėtame konkurse, organizuotame Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos (EPSO) tam, kad būtų sudarytas Bulgarijos pilietybę turinčių sekretoriato tarnautojų rezervo sąrašas (OL C 145 A, p. 22), panaikinimo.

Sprendimas: Suteikti ieškovei teisinę pagalbą. Pateikus patvirtinančius dokumentus, sumokėti advokatams, įgaliotiems suteikti ieškovei pagalbą, jos patirtas išlaidas atitinkančią sumą, tačiau ne daugiau kaip 1 000 eurų už rašytinę proceso dalį ir 1 000 eurų už žodinę proceso dalį. Paskirti advokatus Angel Kerelov ir Georgi Kerelov atstovauti ieškovei.

Santrauka

Procesas – Nemokamos teisinės pagalbos prašymas – Taikymo sąlygos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnio 1–3 dalys ir 96 straipsnio3 dalis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)