Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhý senát) ze dne 11. září 2008 - Bui Van v. Komise

(Věc F-51/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Zařazení do platové třídy a platového stupně - Zařazení stižené vadou - Zpětvzetí aktu stiženého protiprávností - Legitimní očekávání - Přiměřená lhůta - Právo na obhajobu - Právo na řádnou správu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francie) (zástupci: S. Rodrigues a R. Albelice, advokáti)

Žalovaná : Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí generálního ředitele společného výzkumného centra Komise ze dne 4. října 2006 v rozsahu, v němž přeřazuje žalobce do platové třídy AST 3, ačkoliv původně byl zařazen do platové třídy AST 4, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Komisi Evropských společenství se ukládá zaplatit P. Bui Vanovi částku 1500 eur jako náhradu škody.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

P. Bui Van ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a uhradí třetinu nákladů P. Bui Vana.

____________

1 - Úř. věst. C 170, 21.7.2007, s. 43.