Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete - Bui Van kontra Bizottság

(F-51/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Felvétel - Besorolási és fizetési fokozatba való besorolás - Jogellenes besorolás - Jogellenes aktus visszavonása - Jogos bizalom - Ésszerű határidő - A védelemhez való jog - A gondos ügyintézéshez való jog)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Franciaország) (képviselők: S. Rodrigues és R. Albelice ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Curral és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bizottság Közös Kutatóközpontjának főigazgatója által hozott, a felperes eredetileg AST 4 besorolási fokozat helyett AST 3 besorolási fokozatba történő újrabesorolásáról szóló, 2006. október 4-i határozat megsemmisítése, másrészt pedig kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Közösségek Bizottságát, hogy kártérítés címén fizessen P. Bui Van részére 1 500 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

P. Bui Van maga viseli saját költségeinek kétharmadát.

Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit, és a Közszolgálati Törvényszék kötelezi a Bizottságot P. Bui Van költségei egyharmadának viselésére.

____________

1 - HL C 170., 2007.7.21., 43. o.