Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. septembra spriedums - Bui Van/Komisija

(lieta F-51/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Klasificēšana pakāpē un līmenī - Nepareiza klasifikācija - Prettiesiska akta atsaukšana - Tiesiskā paļāvība - Saprātīgs termiņš - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz labu pārvaldību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Bui Van, Hettange-Grande (Francija) (pārstāvji - S. Rodrigues un R. Albelice, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas Apvienotā pētījumu centra ģenerāldirektora 2006. gada 4. oktobra lēmuma atcelšana tiktāl, ciktāl ar to prasītājs ir pārcelts AST 3 pakāpē, kaut arī sākotnēji viņš bija iecelts AST 4 pakāpē, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Kopienu Komisija izmaksā Bui Van zaudējumu atlīdzību EUR 1500 apmērā;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Bui Van sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina vienu trešdaļu no Bui Van tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 170, 21.07.2007, 43. lpp.