Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 september 2008 - Bui Van mot kommissionen

(Mål F-51/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Placering i lönegrad och löneklass - Felaktig placering - Återkallelse av ett rättstridigt förvaltningsbeslut - Berättigade förväntningar - Skälig frist - Rätten till försvar - Rätten till god förvaltning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Frankrike) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och R. Albelice)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J- Currall och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som fattades av det gemensamma forskningscentrets generaldirektör den 4 oktober 2006 att placera sökanden i lönegrad AST 3, fastän han tidigare placerats i lönegrad AST 4, dels begäran om skadestånd.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommission ska betala Philippe Bui Van 1500 EUR i skadestånd.

Talan ogillas i övrigt.

Philippe Bui Van ska bära två tredjedelar av sin rättegångskostnad.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sin rättegångskostnad och ersätta en tredjedel av Philippe Bui Vans rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 170 av den 21 juli 2007, s. 43