Language of document : ECLI:EU:F:2008:148

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 25 d.

Byla F‑53/07

Ivanka Iordanova

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Įdarbinimas – Atviras konkursas – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Kandidatūros atmetimas – Diplomai“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo I. Iordanova prašo, pirma, panaikinti atviro konkurso EPSO/AST/14/06 atrankos komisijos sprendimą neleisti jai laikyti šio konkurso egzaminų ir, antra, priteisti jai iš Komisijos tariamai patirtos žalos atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Kvalifikacijos vertinimu ir egzaminų rezultatais grindžiamas konkursas – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Pateikti diplomai ir patvirtinta profesinė patirtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1 ir 5 straipsniai)

Kvalifikacijos vertinimu ir egzaminų rezultatais grindžiamo konkurso atrankos komisija turi atskirai įvertinti, ar kiekvieno kandidato pateikti diplomai arba profesinė patirtis atitinka Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir pranešime apie konkursą reikalaujamą lygį. Nors atrankos komisiją saisto paskelbtas pranešimo apie konkursą tekstas, ji turi didelę vertinimo diskreciją, o Bendrijos teismas turi apsiriboti patikrinimu, ar naudojantis šia diskrecija nebuvo padaryta akivaizdžios klaidos.

(žr. 34 ir 35 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. vasario 11 d. Sprendimo Mertens prieš Komisiją, T‑244/97, Rink. VT p. I‑A‑23 ir II‑91, 44 punktas; 2002 m. kovo 13 d. Sprendimo Bal prieš Komisiją, T‑139/00, Rink. VT p. I‑A‑33 ir II‑139, 35 punktas; 2002 m. lapkričio 28 d. Sprendimo Pujals Gomis prieš Komisiją, T‑332/01, Rink. VT p. I‑A‑233 ir II‑1155, 39–41 punktai; 2005 m. gegužės 11 d. Sprendimo De Stefano prieš Komisiją, T‑25/03, Rink. VT p. I‑A‑125 ir II‑573, 34 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. liepos 11 d. Sprendimo Tas prieš Komisiją, F‑12/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑79 ir II‑A‑1‑285, 39 ir 43 punktai.