Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 septembrie 2011 - AA/Comisia

(Cauza F-101/09)1

(Funcție publică- Numire - Agenți temporari numiți fiuncționari - Încadrare în grad - Executare a hotărârilor judecătorești - Pierderea unei șanse)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AA (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial K. Van Maldegem și C. Mereu, avocați, ulterior K. Van Maldegem, C. Mereu și M. Velardo, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

O cerere de anulare a deciziei de încadrare a reclamantului în gradul AD6 treapta 2 şi de obligare a pârâtei la repararea prejudiciului cauzat reclamantului

Dispozitivul

Obligă Comisia Europeană să plătească reclamantului, pentru repararea prejudiciului material anterior pronunțării prezentei hotărâri, o sumă egală cu diferența dintre, pe de o parte, remunerația netă fără asigurări sociale și impozite la care ar fi avut dreptul dacă ar fi fost încadrat în gradul intermediar A*6 la 1 august 2004 și dacă, ulterior, cariera sa s-ar fi desfășurat conform cu avansarea în treaptă prevăzută de Statutul funcționarilor Uniunii Europene și cu durata medie corespunzătoare fiecărui grad al unui funcționar, astfel cum rezultă din anexa I litera (b) din statut, și, pe de altă parte, remunerația netă fără asigurări sociale și impozite pe care a încasat-o reclamantul între 1 august 2004 și data pronunțării prezentei hotărâri, inițial, în calitatea sa de funcționar național și, ulterior, începând cu 15 martie 2009, în calitatea sa de funcționar al Uniunii Europene, diferență la care se aplică un coeficient de 0,8.

Obligă Comisia Europeană să plătească reclamantului suma de 120 000 de euro pentru repararea prejudiciului material ulterior pronunțării prezentei hotărâri.

Obligă Comisia Europeană să plătească reclamantului valoarea sumelor deja scadente, datorate în executarea prezentei hotărâri, majorate cu dobânzi de întârziere calculate de la data la care erau scadente sumele respective, iar dacă aceste date sunt anterioare zilei de 15 martie 2009, începând cu această ultimă zi. Dobânzile se vor calcula, până la ziua plății efective, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada respectivă, majorată cu 2 puncte.

Obligă Comisia Europeană să plătească reclamantului suma de 2 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral.

Respinge în rest acțiunea.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și două treimi din cheltuielile de judecată ale reclamantului.

Reclamantul suportă o treime din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 63, 13.3.10, p. 52.