Language of document :

2009. december 21-én benyújtott kereset - Diego Canga Fano kontra Tanács

(F-104/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Diego Canga Fano (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodriguez és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amelyben nem vette fel a felperest a 2009. évi előléptetési időszakban AD 13 besorolási fokozatba előléptethető tisztviselők listájára.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálat Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatát, amelyben mellőzte a felperesnek a 2009. évi előléptetési időszakban AD 13 besorolási fokozatba előléptethető tisztviselők listájára való felvételét;

a Közszolgálat Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálat Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén ex auquo et bono meghatározott összeg felperes részére történő megfizetésére, az esedékesség napjától számított törvényes kamataival együtt, valamint a felperest ért szakmai károk megtérítése címén ex auquo et bono megállapított 50 000 euró megfizetésére, az esedékesség napjától számított törvényes kamataival együtt;

a Közszolgálat Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

____________