Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 13. jūlija rīkojums - Allen u.c./Eiropas Komisija

(lieta F-103/09) 1

Civildienests - Personāls, kas nodarbināts projektā JET - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Saprātīgs termiņš - Nokavējums

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: John Allen (Horspath, Apvienotā Karaliste) un citi (pārstāvji - P. Lasok, QC, I. Hutton un B. Lask, barristers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt zaudējumus, kas tika nodarīti prasītājiem sakarā ar to, ka atbildētāja viņus nepieņēma darbā kā pagaidu darbiniekus laikā, kad viņi strādāja kopuzņēmumā JET

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

piespriest J. Allen un 110 citiem prasītājiem, kuru vārdi ir norādīti prasītāju sarakstā, atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 37, 51. lpp., 13.02.2010.