Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) beslut av den 13 juli 2010 - Allen m.fl. mot kommissionen

(Mål F-103/09)1

(Personalmål - Personal som anställts inom ramen för projektet JET - Skadeståndstalan - Rimlig tidsfrist - För sent inkommen)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: John Allen (Horspath, Förenade Kungariket) med flera (ombud: P. Lasok, QC, I. Hutton och B. Lask, barristers)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ersättning för den skada som sökandena har lidit till följd av att svaranden inte anställde sökandena som tillfälligt anställda under den tid de arbetade i samarbetsprojektet JET.

Avgörande

Talan avvisas eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

John Allen och de 110 andra sökandena vars namn anges på förteckningen över sökande ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 37, 13.2.2010, s. 51.