Language of document :

2020 m. gruodžio 1 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB

(Byla C-646/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Kita kasacinio proceso šalis: TB

Dalyvaujant: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Prejudiciniai klausimai

Siekiant 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (toliau – reglamentas „Briuselis IIa“)1 , 1 straipsnio 1 dalies a punkto, 2 straipsnio 4 punkto, 21 straipsnio 1 dalies ir 46 straipsnio išaiškinimo pateikti tokie klausimai:

1.    Ar santuokos nutraukimas pagal 2014 m. rugsėjo 12 d. Italijos Decreto legge n. 132 (Įstatyminis dekretas Nr. 132 (DL Nr. 132/2014) 12 straipsnį yra sprendimas dėl santuokos nutraukimo, kaip tai suprantama pagal reglamentą „Briuselis IIa“?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar santuokos nutraukimas pagal 2014 m. rugsėjo 12 d. Italijos Decreto legge n. 132 (Įstatyminis dekretas Nr. 132) 12 straipsnį turi būti vertinamas pagal reglamento „Briuselis IIa“ 46 straipsnyje nustatytą oficialiai parengtų autentiškų dokumentų ir susitarimų reglamentavimo tvarką?

____________

1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).