Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugali) on esittänyt 1.12.2020 – XG v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(asia C-647/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: XG

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymys

Voidaanko luovutusvoittoa, joka syntyy Euroopan unionin ulkopuolella asuvan Portugalin kansalaisen hankkiman kiinteistön myynnistä muodostuvassa kiinteistöä koskevassa liiketoimessa, verottaa SEUT 65 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella syrjivästi – ankarammin – verrattuna Portugalissa asuviin verovelvollisiin, jotka voivat tehdä tuloveron laskentaperusteena olevasta luovutusvoitosta 50 prosentin vähennyksen?

____________