Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 1. decembra 2020 — XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-647/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: XG

Nasprotna stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali lahko za kapitalske dobičke, ustvarjene pri nepremičninskem poslu prodaje nepremičnine, ki jo je pridobila portugalska državljanka, ki ni rezidentka v Evropski uniji, v skladu z določbami člena 65(1)(a) PDEU velja diskriminatoren sistem obdavčitve, v katerem je davek višji kot v sistemu, ki velja za rezidente, ki so upravičeni do znižanja kapitalskega dobička, ki je davčna osnova za dohodnino, na 50 %?

____________