Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. prosinca 2020. uputio Cour de cassation (Francuska) – V A, Z A/TP

(predmet C-645/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: V A, Z A

Tuženik: TP

Prethodno pitanje

Treba li odredbe članka 10. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju1 , tumačiti na način da, ako se uobičajeno boravište umrlog u trenutku smrti ne nalazi u državi članici, sud države članice u kojoj umrli nije imao uobičajeno boravište, ali koji utvrdi da je taj umrli imao državljanstvo te države i posjedovao imovinu u toj državi, treba po službenoj dužnosti utvrditi svoju supsidijarnu nadležnost predviđenu tim tekstom?

____________

1 SL 2012, L 201, str. 107.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 296.