Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Poznaniu (Puola) on esittänyt 26.11.2020 – W. J. v. L. J. ja J. J., laillisena edustajanaan A. P.

(asia C-644/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Pääasian asianosaiset

Valittaja: W. J.

Vastapuolet: L. J. ja J. J., laillisena edustajanaan A. P.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko elatusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 23.11.2007 tehdyn Haagin pöytäkirjan, joka hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta 30.11.2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/941/EY1 , 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että elatusapuun oikeutettu, joka on lapsi, voi saada uuden asuinpaikan valtiossa, josta hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, jos tuomioistuin määrää, että elatusapuun oikeutettu on palautettava valtioon, jossa hänellä oli asuinpaikka välittömästi ennen hänen luvatonta palauttamatta jättämistään?

____________

1 EUVL 2009, L 331, s. 17.