Language of document :

A Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lengyelország) által 2020. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – W. J. kontra A. P. törvényes képviselő által képviselt L. J. és J. J.

(C-644/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Az alapeljárás felei

Felperes: W. J.

Alperes: A. P. törvényes képviselő által képviselt L. J. és J. J.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az Európai Közösség által a 2009. november 30-i 2009/941/EK tanácsi határozattal1 jóváhagyott, a tartási kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2007. november 23-i hágai jegyzőkönyv 3. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy a jogosult gyermek új szokásos tartózkodási helyet szerezhet abban az államban, amelyben jogellenesen visszatartották, abban az esetben, ha a bíróság elrendelte a jogosult abba az államba való visszavitelét, amelyben közvetlenül a jogellenes visszatartás előtt a szokásos tartózkodási helye volt?

____________

1 HL 2009. L 331., 17. o.; helyesbítés: HL 2017. L 37., 28. o.