Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poljska) 26. novembra 2020 – W. J./L. J. in J. J. ki ju zastopa zakonita zastopnica A. P.

(Zadeva C-644/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: W. J.

Drugi stranki v postopku: L. J. in J. J. ki ju zastopa zakonita zastopnica A. P.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(1) in (2) Haaškega protokola z dne 23. novembra 2007 o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti, ki je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom Sveta 2009/941/ES z dne 30. novembra 20091 (UL 2009, L 331, str. 17) razlagati tako, da upravičenec, ki je otrok, lahko pridobi novo običajno prebivališče v državi, v kateri je bil nezakonito zadržan, v primeru, v katerem je sodišče odredilo vrnitev upravičenca v državo, v kateri je imel običajno prebivališče neposredno pred nezakonitim zadržanjem?

____________

1 UL 2009, L 331, str. 17.