Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia) la 27 noiembrie 2020 – Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Cauza C-642/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Părțile din procedura principală

Apelantă: Caruter s.r.l.

Intimate: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Întrebarea preliminară

Articolul 63 din Directiva 2014/241 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, referitor la utilizarea capacităților altor entități, coroborat cu principiile libertății de stabilire și liberei prestări a serviciilor, prevăzute la articolele 49 și 56 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), se opune aplicării reglementării naționale italiene privind «criteriile de selecție și îndreptarea unor neregularități de formă ale ofertei», la care se referă precizarea conținută în penultima teză a alineatului 8 al articolului 83 din Codul achizițiilor publice adoptat prin Decretul legislativ nr. 50 din 18 aprilie 2016, potrivit căreia, în cazul utilizării capacităților altor entități (prevăzută la articolul 89 din Codul achizițiilor publice adoptat prin Decretul legislativ nr. 50 din 18 aprilie 2016), mandatarul trebuie, în orice caz, să îndeplinească cerințele și să execute prestațiile într-o măsură majoritară?

____________

1     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).