Language of document :

A Veszprémi Törvényszék (Magyarország) által 2020. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-643/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Veszprémi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Tanács közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve1 – a továbbiakban HÉA irányelv – 90. cikkének (1) és (2) bekezdését, (különös figyelemmel az Enzo Di Maura-ítéletre [C-246/162 ], illetve Porr Építési Kft. ügyében hozott végzésre [C-292/193 ]), valamint az uniós jog tényleges érvényesülésének és egyenértékűségének alapelveit, hogy a tagállamok a véglegesen behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszaigénylése tekintetében az elévülés kezdő időpontjaként nem határozhatnak meg korábbi időpontot, mint a visszatérítendő áfa alapjául szolgáló követelés behajthatatlanná válásának időpontja?

Úgy kell-e értelmezni a HÉA irányelv 90. cikkének (1) és (2) bekezdését, a HÉA irányelv 273. cikkét, (különös figyelemmel az Enzo Di Maura-ítéletre [C-246/16], illetve Porr Építési Kft. ügyében hozott végzésre [C-292/19]), valamint az uniós jog tényleges érvényesülésének és egyenértékűségének alapelveit, továbbá az adósemlegesség elvét, hogy ezekkel ellentétes az a tagállami jogalkalmazói gyakorlat, miszerint a véglegesen behajthatatlan követelésre jutó áfa visszatérítése során a tagállami jogalkalmazó az alapul fekvő követelés felszámolási eljárásban történt érvényesítésén kívül további behajtási cselekményeket vár el az adóalanyoktól az áfa visszatéríthetőségének feltételeként?

Úgy kell-e értelmezni a HÉA irányelv 90. cikkének (1) és (2) bekezdését, a HÉA irányelv 273. cikkét, (különös figyelemmel az Enzo Di Maura-ítéletre [C-246/16], illetve Porr Építési Kft. ügyében hozott végzésre [C-292/19]), valamint az uniós jog tényleges érvényesülésének és egyenértékűségének alapelveit, továbbá az adósemlegesség elvét, hogy ezekkel ellentétes az a tagállami jogalkalmazói gyakorlat, miszerint a nemfizetés felmerülése esetén a szolgáltatást nyújtó társaságnak azonnal be kell szüntetnie a szolgáltatás nyújtását, mivel ennek elmaradása esetén és a szolgáltatás folyamatos nyújtása esetén a későbbi behajthatatlanság ellenére sem igényelhető vissza a véglegesen behajthatatlan követelésekre jutó áfa?

Úgy kell-e értelmezni a HÉA irányelv 90. cikkének (1) és (2) bekezdését, a HÉA irányelv 273. cikkét, az Alapjogi Charta 15–17. cikkeit, (különös figyelemmel az Enzo Di Maura-ítéletre [C-246/16], illetve Porr Építési Kft. ügyében hozott végzésre [C-292/19]), valamint az uniós jog tényleges érvényesülésének és egyenértékűségének alapelveit, továbbá az adósemlegesség elvét, hogy a 2–4. kérdésekben rögzített feltételeket a tagállami jogalkalmazó mindenféle jogszabályi alap nélkül állapította meg a Porr Kft. ügyében hozott végzést követően, és e feltételrendszer nem volt nyilvánvaló az adózók számára a követelések végleges behajthatatlanná válását megelőzően?

____________

1 HL 2006., L 347., 1. o.

2 ECLI:EU:C:2017:887

3 ECLI:EU:C:2019:901