Language of document :

Presuda Suda (šesto vijeće) od 15. listopada 2014. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(Predmet C-323/13)1

(Povreda obveze države članice ‒ Okoliš ‒ Direktive 1999/31/EZ i 2008/98/EZ ‒ Plan gospodarenja ‒ Integrirana i odgovarajuća mreža postrojenja za zbrinjavanje ‒ Obveza uspostavljanja obrade otpada koja osigurava najbolji rezultat po ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano i A. Alcover San Pedro, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, agent, uz asistenciju G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Izreka

Talijanska Republika,

– ne poduzevši sve mjere potrebne radi izbjegavanja da jedan dio komunalnog otpada smještenog u odlagalištima SubATO-a u Rimu, s iznimkom onih u Cecchini, i onih SubATO-a u Latini, ne bude podvrgnut obradi koja uključuje odgovarajuću selekciju različitih vrsta otpada i stabilizaciju njihove organske frakcije, nije ispunila obveze koje ima na temelju odredaba članka 1. stavka 1. i članka 6. točke (a) Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada, kao i članaka 4. i 13. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva,

– ne uspostavivši u regiji Lacij integriranu i odgovarajuću mrežu postrojenja za gospodarenje otpadom, vodeći računa o najboljim dostupnim tehnikama, nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 16. stavka 1. Direktive 2008/98.

Talijanskoj Republici nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 252, 31.8.2013.