Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2014. október15-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-323/13. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – 1999/31/EK irányelv és 2008/98/EK irányelv – Kezelési terv – Hulladékártalmatlanító létesítmények megfelelő és integrált hálózata – Az emberi egészség és a környezetvédelem szempontjából legjobb eredményeket biztosító hulladékkezelés bevezetésének kötelezettsége)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano és A. Alcover San Pedro meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: G. Fiengo avvocato dello Stato)

Rendelkező rész

Az Olasz Köztársaság,

– mivel nem hozott meg minden olyan intézkedést, amely annak elkerüléséhez szükséges, hogy a SubATO di Roma hulladéklerakóiba – kivéve a cecchinait – és a SubATO Latina hulladéklerakóiba kerülő települési hulladék egy részét ne vegyék olyan kezelés alá, amely magában foglalja a hulladékok különböző frakcióinak megfelelő kiválasztását, valamint a biohulladék stabilizációját, nem teljesítette a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében, és 6. cikkének a) pontjában, valamint a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 13. cikkében foglalt, összefüggésben értelmezett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit,

– valamint mivel Lazió régióban nem hozta létre a hulladékgazdálkodási létesítmények integrált és megfelelő hálózatát, az elérhető legjobb technikákat figyelembe véve, nem teljesítette a 2008/98 irányelv 16. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 252., 2013.8.31.