Language of document :

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 15. oktobra 2014 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-323/13)1

(Neizpolnitev obveznosti države ‒ Okolje ‒ Direktivi 1999/31/ES in 2008/98/ES ‒ Načrt ravnanja ‒ Ustrezno in integrirano omrežje naprav za odstranjevanje odpadkov ‒ Obveznost uvesti ravnanje z odpadki, ki zagotavlja najboljši rezultat za zdravje ljudi in varstvo okolja)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano in A. Alcover San Pedro, agenti)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, skupaj z G. Fiengom, avvocato dello Stato)

Izrek

Italijanska republika s tem,

da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da bi preprečila, da del komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih SubATO Rim, razen s tistim v Cecchini, in na odlagališčih SubATO Latina, ne gre v postopek obdelave, ki bi vključeval ustrezno ločevanje različnih vrst odpadkov in stabilizacijo organskih odpadkov, ni izpolnila obveznosti iz členov 1(1) in 6(a) Direktive Sveta 1999/31/ES z dne z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih v povezavi s členoma 4 in 13 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv;

s tem, da v deželi Lacij ni vzpostavila integriranega in ustreznega omrežja naprav za ravnanje z odpadki, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik, ni izpolnila obveznosti iz člena 16(1) Direktive 2008/98.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 252, 31.8.2013.