Language of document : ECLI:EU:C:2014:2290

Presuda Suda (šesto vijeće) od 15. listopada 2014. – Komisija protiv Italije

(predmet C‑323/13)1(1)

„Povreda obveze države članice ‒ Okoliš ‒ Direktive 1999/31/EZ i 2008/98/EZ ‒ Plan gospodarenja ‒ Integrirana i odgovarajuća mreža postrojenja za zbrinjavanje ‒ Obveza uspostavljanja obrade otpada koja osigurava najbolji rezultat za ljudsko zdravlje i zaštitu okoliša“

1.                     Okoliš – Otpad – Direktiva 2008/98 – Obveza država članica da osiguraju oporabu ili zbrinjavanje otpada – Obveza postizanja rezultata – Margina prosudbe država članica u pogledu mjera koje je potrebno poduzeti – Granice – Obveza smanjenja negativnih učinaka otpada smještenog u odlagalištu na okoliš i zdravlje ljudi – Povreda obveze (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2008/98, čl. 4. i 13.; Direktiva Vijeća 1999/31, čl. 1. st. 1. i čl. 6. t. (a)) (t. 29., 31.‑38., 45.)

2.                     Države članice – Obveze – Provedba direktiva – Povreda obveze – Opravdanje utemeljeno na nacionalnom pravnom poretku – Nedopuštenost (čl. 258. UFEU‑a) (t. 41., 42.)

3.                     Tužba zbog povrede obveze – Pravo Komisije na podnošenje tužbe –Provedba koja ne ovisi o posebnom pravnom interesu za podnošenje tužbe – Diskrecijska provedba (čl. 258. UFEU‑a) (t. 43.)

Izreka

1.

Talijanska Republika,

–        time što nije poduzela sve mjere potrebne radi izbjegavanja da jedan dio komunalnog otpada smještenog u odlagalištima SubATO‑a u Rimu, s iznimkom onog u Cecchini, i onih SubATO‑a u Latini ne bude podvrgnut obradi koja uključuje odgovarajuću selekciju različitih vrsta otpada i stabilizaciju njihove organske frakcije, nije ispunila obveze koje ima na temelju odredaba članka 1. stavka 1. i članka 6. točke (a) Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada kao i članaka 4. i 13. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva,

–        time što u regiji Lacij nije uspostavila integriranu i odgovarajuću mrežu postrojenja za gospodarenje otpadom, vodeći računa o najboljim dostupnim tehnikama, nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 16. stavka 1. Direktive 2008/98.

2.

Talijanskoj Republici nalaže se snošenje troškova.


1 – SL C 252, 31. 8. 2013.