Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 10.12.2020 – L GmbH v. FK

(asia C-672/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: L GmbH

Valittajan vastapuoli: FK

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) N:o 261/20041 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että asetusta sovelletaan matkustajaan, joka on jo ennen lentoasemalle saapumista tehnyt lähtöselvityksen verkossa ja jolla ei ole mukanaan ruumaan menevää matkatavaraa; joka toteaa lennon viivästymisen lentoaseman näyttötaululta, odottaa lisätietoja lähtöportilla, tiedustelee lentoliikenteen harjoittajan palvelupisteessä varaamansa lennon lähtöaikaa; ei saa vastaajan palveluksessa olevilta työntekijöiltä selvyyttä siihen, lähteekö lento ja milloin se lähtee, eikä hänelle tarjota korvaavaa lentoa; ja tämän jälkeen varaa itse toisen lennon määräpaikkaansa eikä matkusta alun perin varatulla lennolla?

Onko asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajan ei tarvitse maksaa lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen 7 artiklan mukaista korvausta, jos se saavuttaa matkustajan määräpaikan 8 tuntia 19 minuuttia viivästyneenä, koska kyseistä lentoa edeltävää lentoa edeltävää lentoa edeltävällä lennolla ilma-alus vaurioitui salamaniskusta; lentoliikenteen harjoittajan käyttämän huoltoyrityksen teknikko, joka kutsuttiin paikalle laskeutumisen jälkeen, havaitsi ainoastaan pieniä vaurioita (ˮsome minor findingsˮ), jotka eivät kuitenkaan vaikuttaneet lentokoneen toimintakykyyn; edeltävää lentoa edeltävä lento suoritettiin; ennen edeltävän lennon suorittamista tehdyssä tarkastuksessa (pre-flight-check) ilmeni kuitenkin, että ilma-aluksen käyttöä ei toistaiseksi voida jatkaa; ja tämän vuoksi lentoliikenteen harjoittaja käytti alun perin tarkoitukseen varatun, vaurioituneen ilma-aluksen asemesta korvaavaa lentokonetta, joka suoritti edeltävän lennon, joka lähti 7 tuntia 40 minuuttia viivästyneenä?

Onko asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajalta kohtuudella edellytettäviin toimenpiteisiin kuuluu se, että matkustajalle tarjotaan siirtoa toiselle lennolle, jolla hän olisi päässyt määräpaikkaansa 5 tuntia viivästyneenä (ja johon hän myös tosiasiallisesti pääsi itse tekemänsä varauksen ansiosta), vaikka lentoliikenteen harjoittaja suorittikin lennon sen ilma-aluksen asemesta, joka ei enää ollut käytettävissä, korvaavalla lentokoneella, jolla matkustaja olisi päässyt määräpaikkaansa 8 tuntia 19 minuuttia viivästyneenä?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).