Language of document :

A Landesgericht Korneuburg (Ausztria) által 2020. december 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – L GmbH kontra FK

(C-672/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Korneuburg

Az alapeljárás felei

Fellebbező: L GmbH

Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: FK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet1 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy a rendeletet alkalmazni kell egy olyan utasra, aki már a repülőtérre érkezés előtt online bejelentkezett az utasfelvételnél és nem rendelkezik feladott poggyásszal; a repülőtér kijelző tábláján észleli a légi járat késését, a beszállókapunál további információkra vár, a légi fuvarozó pultjánál érdeklődik a foglalt járat indulásáról; az alperes alkalmazottaitól nem kap tájékoztatást arról, hogy a járat indul-e, és ha igen, mikor, és nem ajánlanak fel neki helyettesítő járatot sem; ezt követően ő maga foglal egy, a végső célállomására induló másik járatot, és az eredetileg foglalt járatot nem veszi igénybe?

2)    Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a légi fuvarozó nem köteles az e rendelet 7. cikke szerinti kártalanítás nyújtására, amennyiben az utas végső célállomását 8 óra 19 perces késéssel éri el, mivel a járatot hárommal megelőző járat során a repülőgépben villámcsapás kárt okozott; a leszállást követően a légi fuvarozó által megbízott karbantartó vállalat igénybe vett technikusa csupán kisebb, a repülőgép működőképességét nem érintő károsodásokat („some minor findings”) állapított meg; a járatot kettővel megelőző járatot közlekedtették; a járatot megelőző járat közlekedtetése előtt lefolytatott repülés előtti ellenőrzés (preflight check) során kiderült, hogy a repülőgép egyelőre nem használható tovább; és a légi fuvarozó ezért az eredetileg előirányzott, károsodást szenvedett repülőgép helyett helyettesítő repülőgépet alkalmazott, amely a járatot megelőző járatot 7 óra 40 perces késéssel teljesítette?

3)    Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a légi fuvarozó által megteendő észszerű intézkedések közé tartozik az, hogy az utasnak felajánljon egy másik járatra történő átfoglalást, amely járattal az utas végső célállomását 5 óra 00 perces késéssel érte volna el (és – az utas által saját kezdeményezésére eszközölt foglalás alapján – ténylegesen el is érte), noha a légi fuvarozó a járatot a már nem használható repülőgép helyett helyettesítő repülőgéppel teljesítette, amellyel az utas végső célállomását 8 óra 19 perces késéssel érte volna el?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).