Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesarbeitsgericht (Saksamaa) 11. detsembril 2020 – Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) ja ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(kohtuasi C-677/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesarbeitsgericht

Põhikohtuasja pooled

Avaldajad, määruskaebuse esitaja apellatsioonikohtus ja kassatsioonikohtus: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Teised menetlusosalised: SSAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/86/EÜ, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes, artikli 4 lõikega 4 on kooskõlas töötajate kaasamist Euroopa äriühingus reguleeriva seaduse (Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft) § 21 lõige 6, mis näeb ette, et Saksamaal ümberkujundamise teel Euroopa äriühingu loomise korral tuleb tagada töötajaid1 esindavatest nõukogu liikmetest teatava osa, nimelt ametiühingu esitatud kandidaatide valimine eraldi valimismenetluses?

____________

1 EÜT 2001, L 294, lk 22; ELT eriväljaanne 06/04, lk 272.