Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal judiciaire d’Auch (Prantsusmaa) 9. detsembril 2020 – EP versus Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(kohtuasi C-673/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal judiciaire d’Auch

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: EP

Vastustajad: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Teine pool: Maire de Thoux

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu lepingu artiklit 50 ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise lepingut tuleb tõlgendada nii, et need muudavad Euroopa Liidu kodakondsuse kehtetuks sellistel Briti kodanikel, kes on enne üleminekuperioodi lõppu kasutanud oma õigust vabalt liikuda ja asuda vabalt elama teise liikmesriigi territooriumile, ning eriti mis puutub neisse Briti kodanikesse, kes on elanud teise liikmesriigi territooriumil üle 15 aasta, ja kelle suhtes kohaldatakse Briti „15 aasta reeglit“ (15 year rule), jättes nad seega igasugusest hääleõigusest ilma?

2.    Kas jaatava vastuse korral tuleb väljaastumislepingu artikleid 2, 3, 10, 12 ja 127, selle lepingu preambuli punkti 6 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 18, 20 ja 21 nende koostoimes mõista nii, et neil Briti kodanikel on õigus säilitada eranditult õigused Euroopa Liidu kodakondsusele, mis neil olid enne nende riigi väljaastumist Euroopa Liidust?

3.    Kui teisele küsimusele vastatakse eitavalt, siis ega väljaastumisleping ei ole osaliselt kehtetu, kuna see rikub põhimõtteid, milles seisneb Euroopa Liidu identiteet, eriti Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 18, 20 ja 21, kuid ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 39 ja [40], ning ega see leping ei riku proportsionaalsuse põhimõtet, kuna ei sisalda sätet, mis võimaldaks neil kodanikel need õigused eranditult säilitada?

4.    Igal juhul, ega väljaastumislepingu artikli 127 lõike 1 punkt b ei ole osaliselt kehtetu, kuna see rikub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 18, 20 ja 21, kuid ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 39 ja 40, kuna see võtab neilt liidu kodanikelt, kes on teostanud oma vaba liikumise õigust ja vabadust asuda elama Ühendkuningriiki, õiguse selles riigis kohalikel valimistel hääletada ja kandideerida, ning juhul, kui Üldkohus ja Euroopa Kohus tõlgendavad seda samamoodi nagu Prantsuse Conseil d’État (Prantsusmaa kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu), siis ega see rikkumine ei hõlma neid Ühendkuningriigi kodanikke, kes on oma liikumisvabadust ja õigust asuda elama teise liikmesriigi territooriumile teostanud kauem kui 15 aastat tagasi ning kelle suhtes kohaldatakse Briti „15 aasta reeglit“, jättes nad seega igasugusest hääleõigusest ilma?

____________