Language of document :

Žaloba podaná dne 20. září 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-92/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU) týkajících se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Návrhová žádání žalobkyně

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu za protiprávní, a tudíž nepoužitelný;zrušit rozhodnutí ze dne 15. února 2013 o bonifikaci nároků na důchod nabytých žalobkyní před nástupem do služebního poměru v rámci převodu těchto nároků do důchodového systému orgánů Evropské unie (dále jen „DSOEU“) na základě obecných prováděcích ustanovení (dále jen „OPU“) k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.