Language of document :

Acțiune introdusă la 20 septembrie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-92/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza noilor DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Declararea faptului că articolul 9 din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut este nelegal și, prin urmare, inaplicabil;

anularea deciziei din 15 februarie 2013 de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite de reclamant anterior intrării în serviciu, în cadrul transferului acestora în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene (denumit în continuare „SPIUE”), în conformitate cu Dispozițiile generale de aplicare (denumite în continuare „DGA”) a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut, din 3 martie 2011;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.