Language of document :

Talan väckt den 18 september 2013 – ZZ mot Kommissionen

(Mål F-90/13)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokat L. Mansullo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandens begäran om att erhålla ersättning för skador som lidits på grund av en påstådd överträdelse av sökandens rätt till integritet på grund av att svaranden skickat ett brev om sökandens situation till en advokat som inte företrädde honom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om avslag, oavsett i vilken form, av begäran av den 26 oktober 2012, som sökanden lämnat till kommissionen som rätteligen mottog den,

ogiltigförklara beslutet om avslag, oavsett i vilken form, av begäran av den 4 juli 2012 som sökanden lämnat till kommissionen som rätteligen mottog den,

ogiltigförklara beslutet om avslag, oavsett i vilken form, av invändningen av den 26 september 2012 mot beslutet om avslag på begäran av den 9 mars 2012, som sökanden lämnade till kommissionen som rätteligen mottog den,

ogiltigförklara anmärkningen av den 12 november 2012 med referensen ”HR.D.2/MB/ac/Ares (2012) 1332162” högst upp till höger på anmärkningens enda sida,

ogiltigförklara anmärkningen av den 27 september 2012 med referensen ”Ref Ares (2012) 1131229 – 27.09.2012” högst upp till höger på den första av de två sidorna som anmärkningen består av,

ogiltigförklara beslutet om avslag, oavsett i vilken form, på begäran av den 10 mars 2013,

ogiltigförklara beslutet om avslag, oavsett i vilken form, på begäran av den 2 januari 2013,

om det finns behov, ogiltigförklara anmärkningen av den 29 april 2013 med referensen ”Ref. Ares (2013) 97767-29.04.2013”, högst upp till höger på den första av de tre sidorna som anmärkningen består av,

förplikta kommissionen att återbetala sökanden ett belopp på 10 000 euro, jämte ränta beräknad på detta belopp med en räntesats på 10 procent per år med årlig kapitalisering, beräknat från den 28 februari 2013 fram till dess att betalning av nämnda belopp faktiskt sker,

förplikta kommissionen att återbetala ett belopp på 25 000 euro jämte ränta beräknat på detta belopp med en räntesats på 10 procent per år, till sökanden, räknat från den 5 november 2012 fram till dess att betalning av nämnda belopp faktiskt sker,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.