Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 1 octombrie 2014 – DF/Comisia

(Cauza F-91/13)1

[Funcţie publică – Remunerație – Indemnizaţie de expatriere – Cheltuieli de călătorie – Detașarea reclamantului în țara a cărei cetățenie o deține – Condiție prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la statut]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: DF (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial J. Currall și V. Joris, agenți, ulterior J. Currall, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a se solicita reclamantului rambursarea indemnizației de expatriere și a cheltuielilor de călătorie primite pe perioada detașării sale în Germania, între 1 septembrie 2009 și 31 august 2012, și cerere de rambursare a sumelor deja prelevate, precum și acordarea de daune intereseDispozitivulObligă Comisia Europeană la plata către DF a sumei de 1 500 de euro pentru repararea prejudiciului său moral.Respinge în rest acțiunea.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte o pătrime din cheltuielile de judecată efectuate de DF.DF suportă trei pătrimi din propriile cheltuieli de judecată.