Language of document : ECLI:EU:F:2014:117

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(toinen jaosto)

22 päivänä toukokuuta 2014

Asia F‑90/13

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Työjärjestyksen 32 artiklan 1 kohta – Hyvän oikeudenhoidon vaarantaminen – Asianosaisen edustajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne.

Ratkaisu:      Asianajaja A:lle asetetaan työjärjestyksen 32 artiklan 1 kohdan mukainen kielto esiintyä asian käsittelyssä. Espanjalaisille ja italialaisille viranomaisille, joiden toimivallan alaisuuteen asianajaja A kuuluu, toimitetaan jäljennös tästä määräyksestä

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Asianosaisten edustajat – Asianosaisen edustajalle asetettu kielto esiintyä asian käsittelyssä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 32 artiklan 1 kohta)

Unionin tuomioistuimissa asianosaista edustavan asianajajan toiminnan, jossa hän nostaa kanteitta, jotka perustuvat samoille tosiseikoille kuin aikaisemmat kanteet, jotka on hylätty, koska ne olivat ilmeisesti täysin perusteettomia tai koska niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset ilmeisesti puuttuivat, tai jonka tueksi esitetään samat kanneperusteet, jotka ilmentävät asianosaisen taipumusta ryhtyä järjestelmällisesti ja erotuksetta oikeustoimiin, voidaan katsoa olevan ristiriidassa hyvän oikeudenhoidon vaatimusten kanssa.

Asian laita on täten silloin kun asianajaja myötävaikuttaa tällaisella arvostelukyvyttömällä toiminnalla asianomaisen osapuolen pakkomielteenomaisten käräjöimisen taipumusten toteuttamista. Asianomainen osapuoli on osoittautunut huomattavaksi häiriötekijäksi hyvän oikeudenhoidon kannalta kun otetaan huomioon hänen unionin tuomioistuimissa nostamiensa kanteiden erittäin suuri määrä, joka ei voinut käsiteltävässä asiassa jäädä huomaamatta tavanomaisen tarkkaavaiselta asianajajalta.

Näin ollen on aiheellista soveltaa virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 32 artiklan 1 kohtaa ja asettaa edustajalle kielto esiintyä asian käsittelyssä. Asianomainen osapuoli joutuu tämän kiellon seurauksena vaihtamaan edustajaa, mutta se ei millään tavoin vaikuta siihen, millä tavoin virkamiestuomioistuin tulee arvioimaan pääasiaa kanteessa, joka pysyy vireillä virkamiestuomioistuimessa niin kauan kuin asianomainen osapuoli ei ole sitä peruuttanut.

(ks. 12, 18, 21, 26 ja 27 kohta)